okt 312016
 
Why-Dogs-Smile-amp-Chimpanzees-Cry-1999_why-dogs-smile-and-chimpanzees-cry

Sleduj film Why Dogs Smile & Chimpanzees Cry (1999) online zadarmo Na tvářích zvířat zachycujeme jejich radosti i strasti. Můžeme ale věřit tomu, co vidíme? Směje se pes z radosti? Pláče slon smutkem? Připisování „lidských“ emocí zvířatům se pro vědce rovnalo zločinu, protože nikdo nedokázal city změřit. Ale nové technologie snímání mozku a genetické testy, spolu s pozorováním zvířat, které se učily lidskou řeč, nám dovolily nahlédnout do srdcí i myslí zvířat. Vědci, výzkumníci, dokumentaristé – lidé, kteří mezi zvířaty tráví nejvíce času – nás berou na nebývalou cestu do oblasti emocí, o kterých jsme si mysleli, že jsou výlučně lidské…

Zdroje k filmu: