okt 312016
 
belův-černý-pes-2006_abeluv-cerny-pes

Sleduj film Ábelův černý pes (2006) online zadarmo Ábel je plachý introvertný muž žijúci na okraji dediny. Aby uchránil svoje súkromie, presvedčí celú dedinu, že si kúpil veľkého čierneho psa. A aby ilúzia bola dokonalá, kupuje Ábel imaginárnemu psovi granule a v noci namiesto neho zavíja. Ábelov neexistujúci pes však jedného dňa zadrhne susedove husy. Realitu a ilúziu v jednom momente už nebude možné odlíšiť a Ábel bude musieť za svoj výmysel zaplatiť.

Zdroje k filmu: